Barn

Kiropraktikk for barn

Kiropraktikk kan utføres på alle mennesker i alle aldersgrupper. Barn kan også ha store problemer og smerter som kan løses ved en kiropraktisk behandling. Under er det nevnt flere eksempler på årsaker som kan resultere i å oppsøke en kiropraktor. Selve behandlingen er meget skånsom og prinsippet er det samme som ved behandling av voksne, nemlig å få muskulatur og ledd til å bevege seg normalt. Behandlingen er ikke forbundet med ubehag eller plager for barnet.

Rådgivning er en vesentlig del av behandlingen. Amming, kost, morsmelktillegg, søvnatferdsmønster, hvordan bære barnet, hvordan trøste barnet er gjerne temaer som blir berørt.

Antall konsultasjoner i snitt (barn 0-2 år) = 2.8

Behandlinger

 • Komplikasjoner medfølgende graviditet
 • Bekkenløsning
 • Problemer ved amming (ofte bare én side)
 • Utrøstelig gråt og skriking
 • Irritasjon av vev i øvre nakke/cervikal columna
 • Diffus hodepine, tung i hodet

Spedbarnskolikk

Kolikk er en tilstand som viser seg ved at barnet gråter utrøstelig hver dag i en lengre periode. 10-15 % av alle barn får kolikk. Kolikk kommer som regel i løpet av de første 2-4 uker etter fødsel, og symptomene varer sjelden lenger enn til barnet er rundt tre måneder. Mange barn med kolikksmerter har god effekt av kiropraktor­behandling. Dette støttes av flere forskningsrapporter fra bl a Danmark, Norge og Sød-Afrika, som viser at barn med kolikksymptomer blir betydelig bedre eller helt asymptomatisk av kiropraktorbehandling.

KISS / KIDD

KISS kan bli oversatt som en kraftig nakkelåsning som påvirker barnets utvikling og velbefinnende. God nakkefunksjon er grunnleggende for barnets generelle utvikling, koordinasjon og integrering av sanseinntrykk. Barn er annerledes enn voksne på mange måter, de har et uferdig nervesystem, de er mykere og mer bevegelige. Størrelsen og tyngden på hodet relativ til kroppen er mye større enn hos voksne, samtidig er muskulaturen til å holde hodet oppe svakere

Resultat:

 • Redusert gråt
 • Bedre søvnmønster
 • Mer regelmessig mage/tarmfunksjon
 • Mindre luftsmerter
 • Bedre bevegelse i columna
 • Symmetri i columna og kranium
 • Tilfredshet

Kontakt oss

Har du behov for en time eller spørsmål knyttet til et problem, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller mail, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Sentralbord:  57 77 20 95

Vakttelefon: 90 62 82 86