Tjenester

Våre behandlinger

A. Didriksen Førde Kiropraktorsenter utfører behandlinger innen kiropraktikk i Førde og omegn. Vi diagnoserer og analyserer årsaken til smertene og problemene dine og adresserer disse fremfor å fokusere kun på symptomlette.

Kiropraktorer er eksperter på å diagnostisere og behandle plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet, eller muskelskjelettlidelser som det heter på norsk. Ryggplager er den vanligste årsaken til at folk søker hjelp hos kiropraktor, mens det i mindre grad er kjent at kiropraktorer også behandler alle andre tilstander hvor det er feilfunksjon og smerte i hele bevegelsesapparatet. I tillegg til ryggplager og isjialgi (isjias) er de vanligste tilstandene kiropraktoren behandler følgende:

 • Hodepine
 • Svimmelhet, deriblant krystallsyke (BPPV)
 • Nakkesmerter
 • Kjevesmerter
 • Skulder- og armsmerter
 • Brystsmerter
 • Bekkensmerter
 • Sportsskader
 • Hoftesmerter
 • Kne-, ankel- og fotsmerter
 • Senebetennelse
 • Spedbarnsplager

Du kan bruke kiropraktikk på flere måter:

 1. Komme deg ut av en akutt, smertefull situasjon
 2. Utbedre eller lindre en kronisk lidelse
 3. Vedlikehold for å redusere slitasje og minske risiko for tilbakefall
 4. For livskvalitet og god helse
 5. For optimalisering av for eksempel idrettsprestasjon

Muskelskjelettlidelser ”plager flest og koster mest” som det heter i en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk. De er den hyppigste årsaken til å oppsøke lege, sykefravær og uføretrygd. Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte som også rammes av redusert livskvalitet. Årlig utfører Norges snart 600 kiropraktorer rundt 1.500.000 undersøkelser og behandlinger. Hvert år oppsøker mellom 7-8 % av befolkningen kiropraktor i følge Statistisk Sentralbyrås helseundersøkelser. Dette tilsvarer at hele 25 % av alle som oppsøker behandling for muskelskjelettlidelser går til kiropraktor. En kan derfor trygt slå fast at kiropraktorene gjør en betydelig innsats og utgjør en stor og viktig del av helsetjenestetilbudet på dette området.

Behandling

Kiropraktorer behandler ALLE aldersgrupper og er mest kjent for rygg- og nakkebehandling, men er utdannet til å kunne undersøke og behandle alle kroppens skjelett- og muskelplager (skuldre, albuer, håndledd, fingre, hofter, knær, ankler og tær). Trykkbølge, traksjon, aku-press, nåler, etc. er kjente hjelpemidler i daglig drift. Differensial diagnostikk til muskel-ledd-nerve lidelser videresendes.

Vi ser pasienter i alle aldre fra tidlig spedbarn til alderdom. De fleste pasientene er imidlertid i midten av yrkesaktiv alder og det er omtrentlig lik kjønnsfordeling blant pasientene.

Første behandling/konsultasjon består av så konkret diagnostisering og skånsom behandling som mulig. Dette samt en grundig pasientinformasjon om funn og nødvendige tiltak videre.

Andre/videre behandling går ut på videre normalisering eller optimalisering av feilmekanikken, før rehabilitering for videre langtidsvirkende resultat igangsettes.

Se behandlinger etter aldersgruppe